Jips’ Trixie

Dvärgpelargon.
Förädlare Mr Tony Burgess, England