Jip’s Pedlars Lace

Dvärgpelargon.
Förädlare Mr Tony Burgess, England