Info

—————————————-
Ordförande
Emma Larsen       tel: 070-6070144 mail:styrelsen@malarpelargoner.se
—————————————–
Ledamot och Vice Ordförande
Peter Göttfert
——————————————
Ledamot och Sekreterare
Anna Gustafsson       tel: 070-4966989 mail:styrelsen@malarpelargoner.se
——————————————
Ledamot och Kassör o Medlemregistrerare
Gunilla Stenvall       tel:070-4826160 mail:medlem@malarpelargoner.se
——————————————
 Ledarmot  – Maria Brole’n
——————————————
Webmaster
Helen Jansson  mail:webmaster@malarpelargoner.se
——————————————
Suppleant       Lena Roxell och Helen Jansson
——————————————
Revisor – Gunilla Schill
Revisorsuppleant – Anders Källman
——————————————
Valberedningen
Anders Källman och Ingegerd Kilarne Holm

Comments are closed.