Jip’s Twillight

Zonalpelargon med fjärilsmarkering på bladen. Förädlare Mr Tony Burgess, England