Vårens träffar 2023

Träffar i lokalen

Onsdag 25/1
Första träffen kommer handla om frösådder och hur man bäst lyckas, passa också på att byta fröer

Onsdag 22/2
Vilka sorter ska införskaffas under våren? Förslag på nya sorter.

Onsdag 22/3
Årsmöte

Resa till Sune Trygg – söndag 5/3

Mer info kommer
Har du frågor så kontakta styrelsen