Elizabeth

Elisabeth

Zonalpelargon. Förädlare: Monica Bennett, England