Styrelsen

—————————————-
Ordförande
Emma Maria Larsen       tel: 070-6070144 mail:styrelsen@malarpelargoner.se
—————————————–
Ledamot och Vice Ordförande
Peter Göttfert    tel: 070-2972047
——————————————
Ledamot och Sekreterare
Anna Gustafsson       tel: 070-4966989 mail:styrelsen@malarpelargoner.se
——————————————
Ledamot och Kassör o Medlemregistrerare
Gunilla Stenvall       tel:070-4826160 mail:medlem@malarpelargoner.se
——————————————
 Ledarmot  – Gunilla Schill
——————————————
Webmaster
 Emma Larsen  mail:webmaster@malarpelargoner.se
——————————————
Suppleanter:
Lena Roxell
Alex Larsen
——————————————
Revisor – Inga-Lill Eriksson
Revisorsuppleant – Anders Källman
——————————————
Valberedningen
Anders Källman och Ingegerd Kilarne Holm