Ken Gamble

Kenneth ”Ken” David Gamble

I denna historia som till största delen kommer att handla om en av pelargonvärldens största: Ken Gamble, måste jag ändå börja med att berätta om dennes far: Pop Gamble. Pop odlade och förädlade de första ”Gamble pelargonerna” på sin plantskola i Derby redan i slutet på 30-talet. Som tonåring jobbade han deltid på olika plantskolor och dagtid arbetade han som rallare. Men 1930 så slutade han med det och skaffade sin egen plantskola, då var Ken bara 2 år gammal. Det tidigaste resultatet av Pops förädlingar var Doris Gamble (namngiven efter Kens mamma), Sunset och Ken Gamble, den senare har tyvärr dock försvunnit sedan många år. Ken trodde att en av de dominerande föräldrarna till dessa tidiga sorter var Bunnes Glorius, då den hade en mycket mörk och kraftig zon vilket också är ett av kännetecknen på de enkla Highfields sorterna. Dock använde Ken i huvudsak Sunset för att bevara den mörka zonen på sina sorter. Även fast Pop hade skaffat plantskolan i Derby så flyttade han ändå i mitten på 40-talet till den gård som sedermera blev Highfields Nursery i Longford. Den första plantskolan fick Ken några år senare i 21 års present, men den plantskolan var till slut så utsatt för en massa olika byggplaner att Ken slog sig ihop med Pop i Longford 1952. Innan des gifte sig Ken med Isobel i november 1951. På den här tiden var det så att Chrysantemum var den blommande växt som var populärast och 1963 så var beståndet av pelargoner på Highfields nere i 10 sorter, det är egentligen här den intressanta historien börjar.


Highfield’s Charissma

Importer så som Fiat, Irene och First Lady sorter dök upp i deras katalog 1966. Följande år reste Ken och Isobel till Tyskland, vilket resulterade i att de blev de enda distributörerna i Storbritannien för ”The Dondo Range”. Dessa sorter hade ett mycket kompakt och bra växtsätt, man kan nog med all säkerhet säga att de var lite före sin tid. Ingen historia om familjen Gamble är komplett om man inte berättar om deras import från Schweiz åren 1967-68, importen som bestod av de sex sorter som skulle komma att kallas för ”The Sensational Six” och Pink Gay Baby (Suger Baby) från USA. De kallas också ofta för de ”de Schwieziska sorterna” eftersom det var därifrån de importerades. Nu är dock deras ursprung välkänt och dokumenterat och de som är förädlarna bakom sorterna är bröderna Polatschek från Österike.


Highfield’s Festival

Dessa sex sorter är pelargoner som är mycket odlingsvärda och fantastiska ur förädlings synpunkt. De sorterna är: Regina, Coutess Mariza, Burgenland Girl, Hans Riegler, Karl Hagele och Blue Spring (Blauer Frühling) . Alla de här sorterna som importerades var inte alls okända i världen vid den här tiden, men det ansågs nog ändå ganska riskfyllt när Ken beställde 100 av varje planta i 6cm krukor vilket var minimi order från Wullermans katalog då. Troligtvis kunde inte ens Ken ana vilken effekt denna order skulle ha för pelargonodlingen i England under de kommande två decennierna. Inte bara Ken använde dem flitigt i sin förädling utan de har använts av många brittiska förädlare. De blev snabbt kända i England när den gamle Derek Moore (enligt Ken, den bäste pelargon odlaren i sin era), slog sig ihop med Ken. Inte nog med det, Derek såg också till att pelargonerna återfick sin forna status och blev nr 1 vad gäller blommande odlingsvärda växter.


Highfield’s Salmon

För dem som hade det stora nöjet att besöka Highfields plantskola och Ken i arbete, skulle också ha mött hans högra hand Rod Smith. De arbetade och trivdes mycket bra tillsammans under många år. De trodde på enkelheten i att odla, att inte krångla till det för mycket. De hade sina fasta rutiner. De skickade aldrig pelargoner efter maj och de började inte ta sticklingar för höstförsäljningen före den 1 juli. Gambles hade också alltid en fantastisk kvallite på sina moderplantor. Tydligen så blev Ken inspirerad av sina tidigare erfarenheter av Chrysantemum odling, vilket gjorde att han alltid tog nya sticklingar till sina nya moderplantor när det var som absolut varmast på sommaren. Sticklingarna skulle vara så korta som möjligt, bara någon centimeter lång, han ansåg att det gjorde att plantorna blev av mycket högre kvallite och ännu blomrikare.


Highfield’s Came

Gambles har gjort otroligt mycket för pelargonvärlden, inte bara med att importera bra och ”rätt” sorter utan vid deras utflykter till bl a Hamburg 1973 så vann de en massa priser, brons för trade display. 1974 i Wien silver för Highfields Pride och ett brons var för Highfields Perfecta, Highfields Comet och David Gamble. Brittiska och Europeiska pelargonsällskapet har under många år alltid utsett en tio i topp lista och det är inte många gånger, om alls någon som det inte stått en Highfields sort med på listan. Det i mitt tycke det mest fantastiska med dessa sorter är att de är så otroligt blomvilliga, de har ett kompakt växtsätt och de är tåliga som bara den.


May Rushbrook

Det som var Gambles hela samling1975 skickades till Fischers museum i Hillscheid för att de förhoppningsvis ska finns kvar för en lång tid fram över. 1988 valde Ken och Isobel att njuta av sin pensionsålder tillsammans. Highfields nursery stängde för gott, ingen av deras barn hade valt att gå i deras fotspår. Kathleen, deras dotter hade flyttat till Nya Zeeland med sin familj och Ken & Isobel ville spendera mer tid med dem och själklart med resten av familjen också. De fick njuta av sin pension tillsammans i många år men tyvärr för pelargonvärlden avled Ken Gamble 80 år gammal i februari 2008. Sortlista för Kens pelargoner finns under medlemslistan.


Sylvia Marie

 

 

Vid pennan Emma Larsen