Info om Vildar

P.zonale
En välgrenad buske med mängder av små blommor. Kan bli omkring 1-3 meter hög. Växer i torra bergsområden, steniga sluttningar och i skogsbryn i norra Kapprovinsen, Sydafrika. Blommorna växer i flock och varje enskild blomma har smala kronblad och de är vanligtvis blekt rosa. Det förekommer dock att blommornas färgnyanser rör sig från rött till vitt. Odlas med fördel i lerkruka, relativt stor sådan. Viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Trivs i sol. Övervintras helst svalt och så ljust som möjligt.

P.radens
Upprättväxande planta som kan bli upp till 1 meter hög. Arten har djupt fin flikiga grågröna blad som doftar sött av ros och citron. Stammen blir på äldre exemplar vedartade.  Blommorna är blekrosa med mörkare ådring på de övre kronbladen, de sitter vanligtvis i flockar om 2-6 stycken, med ganska korta stjälkar. P.radens används till att utvinna geranium olja som används vid t ex framställning av parfym. Den växer i vanligtvis bland buskar på bergssidor och raviner, eller bergsklyftor nära bäckar. Arten kräver väldränerad och lucker jord. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Övervintras så ljust som möjligt, dock ej svalare än 10 grader.

P.fulgidum
En buskig planta som oftast inte blir högre än 1 meter. Stammarna är halv suckulenta, men blir vedartade med tiden. Ett vackert silvrigt, silkigt och hårigt bladverk. Blomstjälkarna är relativt långa med starkt röda eller laxfärgade små blommor som sitter i en flock om ca.4-9 stycken. Den växer på steniga, ofta blåsiga områden, eller sandhögar nära kusten. Viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Trivs i sol. Övervintras helst så ljust som möjligt.

P.echinatum
Upprättväxande halvbuske med hjärtformade, djupgröna och hår försedda blad med tandade kanter. Kan bli över 1 meter hög i vilt tillstånd. Långa stjälkar som bär upp kluster om 3-8 blommor. Färgen på blommorna kan variera från vitt, rosa till purpur. I odling är blommorna vanligtvis vita. De övre kronbladen är försedda med mörka hjärtformade markeringar. Den växer vanligtvis på torra, steniga sluttningar, där den skyddas av överhängande buskar eller stenblock. Föredrar en torr och solig växt plats. Klarar både extrem hetta och ett par minus grader. Väldränerad jord, gärna uppblandad med 1/3 grov sand. Låt torka ut mellan vattningarna, ruttnar om den blir stående i väta. Kan tappa alla bladen under viloperioden. Övervintras svalt och ljust.

P.peltatum
En klättrande örtartad perenn (ej i Sverige), som slingrar sig in och igenom andra buskar. Den kan bli upp till 2 meter lång. Bladen är suckulenta och 5-lobade. Bladen har ibland en zon. Blommorna kan vara vita ljuslila eller rosa, ibland med mörka markeringar på de övre kronbladen. På en blomstjälk finns det i regel 2-9 blommor. Vanligt växande på skyddade platser bland kust växande eller suckulenta buskar. Odlas med fördel i ampel. Viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Trivs i sol. Övervintras helst svalt och så ljust som möjligt.

P.grandiflorum
En upprätt växande, relativt kompakt planta som sällan blir over 75 cm hög. Stammen, grenarna och bladen är mjuka, blanka och skinande. Ibland med en zon på bladen. Bladen längre ner på plantan är oftast större. Blomstjälkarna har oftast 2-3 blommar, men kan ha ända upp till 5. Färgen på blommorna varierar från crème vitt, rosa till purpur med ibland mörka markeringar på de övre kronbladen. Växer mest i bergsområden, oftast på en höjd över 300 meter. Viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna, men ska helst inte bli ”snustorr”, då kan knopparna torka in. Trivs i sol. Övervintras helst så ljust som möjligt.

P.capitatum
En buskig planta som växer mer på bredden än på höjden. Den kan bli 0,25-1 meter hög och upp till 1,6 meter bred. Stammen är mjukt vedartat, blad och grenar är fulla med mjuka hår och bladen blir lite skrynkliga. Den har en behaglig söt doft. På en blomstjälk kan det vara 8-20 blommor som sitter kompakt ihop så det ser ut som små bollar. Den vanligaste färgen är cyklamen rosa med mörk ådring på de övre kronbladen, men färgvarianter i både ljusare och mörkare rosa förekommer. Den växer i vilt tillstånd nästan längs med hela Sydafrikas kust. Där finner man den på sand dynor eller längst ner vid bergs sluttningar nära havet. P.capitatum används till att utvinna geranium olja som används vid t ex framställning av parfym. Arten trivs i väldränerad och lucker jord. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Övervintras så ljust som möjligt, helst inte svalare än 10 grader. Den är mycket lätt att föröka med sticklingar.

P.cucullatum
En av de största busk-växande pelargonerna som kan bli över 2 meter. Den grova huvud stammen blir förvedad medan resten av stam och grenar förblir suckulenta. Bladen är njur och skål formade, täckta med fina små hår. Blommorna som är relativt stora sitter oftast på en ganska kort stjälk, 4-10 blommor ihop. Färgen varierar från rosa-purpur till mörkt lila, men vita blommor kan också förekomma. Den växer nära kusten på ett ganska litet område i Sydvästra Kap. Den är stamförälder till sortgruppen regal pelargoner. Det är viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna, men den får inte bli ”snustorr”, då torkar knopparna in. Behöver mer vatten än de flesta andra pelargoner. Trivs i sol men även i halvskugga. Övervintras helst så ljust som möjligt, gärna runt 10-12 grader.

P.denticulatum
Upprätt växande buske som kan bli ca.1,5 meter hög. Den har en stark balsam doft, och mycket flikiga blad som kan kännas lite klibbiga, bladen är triangel formade. Blommorna är lila-rosa med mörka markeringar på de övre kronbladen, de sitter oftast i en klunga om 4-6 stycken. Den växer vilt i Syd och Sydvästra Kapprovinsen, där hittar man den i ganska fuktiga områden, gärna intill åar och bäckar. Det är viktigt att jorden är väldränerad och lucker. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna, men den får inte bli ”snustorr”. Behöver mer vatten än de flesta andra pelargoner. Trivs i sol men även i halvskugga. Övervintras helst så ljust som möjligt, helst inte under 10-12 grader

P.caucalifolium
Lågväxande örtartad växt som får en vedartad stam. Bladen är mörk gröna. Blommorna växer oftast bara en och en på stjälkarna, kan ibland finnas två. De har bara fyra kronblad som blir vita till ljusrosa och ganska stora. Den växer vilt i bergsområdena i Sydvästra Kapprovinsen. Denna art är relativt ovanlig i odlad form. Väldränerad jord, gärna uppblandad med 1/3 grov sand. Låt torka ut mellan vattningarna. Övervintras helst så ljust som möjligt, gärna runt 10-12 grader.

P.suburbanum
Örtartad perenn (ej i Sverige) med vedartad stam, som har en krypande växtsätt. Avlånga, tvådelade håriga blad. Blommorna växer på långa stjälkar ca.3-6 stycken ihop. Stora enkla blommor med ganska ovanlig form, de två övre kronbladen är stora och lite bakåtböjda, medan de nedre kronbladen är mycket smalare och även de något bakåt böjda. Färgen på blommorna är klarrosa, mörkrosa eller purpurfärgade. De övre kronbladen har mörkare markeringar. Den växer i sandjord i kustområdena i Östra Kapprovinsen. Arten är snabbväxande och kortlivad, den bör därför förökas vartannat år. Passar utmärkt för odling i ampel. Väldränerad jord, gärna uppblandad med 1/3 grov sand. Låt torka ut mellan vattningarna. Övervintras helst så ljust som möjligt, gärna runt 10-12 grader. Plantor av denna art bör vattnas på morgonen för att undvika svampsjukdomar och rost.

P.abrotanifolium
Kallas även för ”malörtspelargon”. En aromatisk och väl grenad art som kan bli uppåt 1 meter hög, fast vanligtvis håller den sig lite mindre. Den är ganska upprätt växande med förvedade stammar och grenar. De flikiga grågröna bladen doftar behagligt. Varje blomstjälk bär ca.1-5 blommor. Blomfärgen kan vara vit, rosa eller ljuslila med ådring i rött eller mörklila på de övre kronbladen. I vilt tillstånd blommar den året om, hos oss minst hela sommaren. Den växer vilt i nästan hela Sydafrika, ofta på torra, steniga och ofruktbara områden. Den vill helst ha väldränerad jord, gärna uppblandad med 1/3 grov sand. Låt torka ut mellan vattningarna, ruttnar om den blir stående i väta. Övervintras så ljust som möjligt, helst inte svalare än 10 grader. Den är mycket lätt att föröka med sticklingar.

P.fruticosum
Denna art är ganska liten i växten, och den har ett lite rangligt växtsätt. Blir på sin höjd 50cm hög. Bladen är mycket fin flikiga och stammen blir snabbt vedartad. Blommorna är crème färgade eller ljust rosa, de övre kronbladen som är större än de undre, har mörka markeringar. Blommorna växer endast en och en på stjälken. I vilt tillstånd växer den i stort sett över hela Sydafrika, den har inte några särskilda krav på växtplatser. P.fruticosum är inte så vanligt förkommande i odling även fast den är ganska lätt att föröka. Arten trivs i väldränerad och lucker jord. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Övervintras så ljust som möjligt, helst inte svalare än 10 grader. Den är mycket lätt att föröka med sticklingar.

P.reniforme
En perenn upprätt växande art med tubformade rötter. Den kan bli up till 1 meter hög, men vanligtvis blir den ca.40cm. Vedartade stammar har den, men de grenar som blommar är oftast gröna och mjuka. Bladen är nästan runda och grå-gröna. Blommorna växer i flockar på stjälkarna som är ganska långa, de är oftast 3-10 stycken. Blomfärgen varierar från rosa till magenta, de övre kronbladen har mörka markeringar och ådringar. I vilt tillstånd blommar den året runt. P.reniforme växer och är ganska vanlig i Östra Kapprovinsen. Man finner den på torra öppna slätter, som periodvis är utsatta för bränder. Den vill helst ha väldränerad jord, gärna med 1/2 sand och fint grus. Låt torka ut mellan vattningarna, ruttnar om den blir stående i väta. Övervintras så ljust som möjligt. Den är mycket lätt att föröka med sticklingar. En mycket vacker sort!

P.scabrum
En ganska vedartad, upprätt växande buske som grenar sig väl. Kan bli uppåt 2 meter hög. Den har en behaglig citrus doft om man känner på bladen. Bladen blir relativt stora och 3-lobade. Blommorna är ganska små och växer i flockar om 2-6 stycken. Blomstjälkarna grenar sig ofta. Färgen varierar från vitt till mörkrosa men även lila. De övre kronbladen är dubbelt så stora som de undre och har purpur färgade ådringar. Blommar från tidiga våren till sena höstvintern. P.scabrum växer i sandig jord på torra platser, längs Sydafrikas kustområden ända från Springbok till Grahamstown. Den vill helst ha väldränerad jord, gärna med 1/2 sand och fint grus. Låt torka ut mellan vattningarna. Övervintras så ljust som möjligt.

P.ionidiflorum
Liten vedartad planta som blir ca.40 cm hög. Bladen är ljust gröna, håriga och avlånga. Blommorna är rosa till magenta färgade. Den har ofta många blomstjälkar med ca.5 blommor på. De övre kronbladen är raka och växer rätt upp med mörka ådringar, de tre nedre är lite rundare. P.ionidiflorum hittar man i de torrare delarna av ”Summer Rainfall” regionerna, i Östra Kapprovinsen. Den klarar av både hett sommar klimat och låga vinter temperaturer. Man odlar den med fördel i ampel. Arten trivs i väldränerad och lucker jord. Jorden bör torka ut ordentligt mellan vattningarna. Övervintras så ljust som möjligt.

P.magentum
Buskliknande planta som blir högst 90cm, med vedartade grenar. Bladen är grå-gröna, nästan runda. Blomstjälkarna är korta med starkt rosa blommor som växer i flockar om 3-9 blommor. Kronbladen har mörka ådringar och en mörk fläck på varje kronblad. Den växer i torra, lite mer nordliga områden i Sydvästra delarna av Kapprovinsen. P.magentum har använts i medicinska syften mot dysenteri och tarmåkommor. Föredrar en torr och solig växt plats. Väldränerad jord, gärna uppblandad med 1/3 grov sand. Låt torka ut mellan vattningarna, den ruttnar om den blir stående i väta. Övervintras svalt och ljust.