Silver Blazon

Trefärgade blad, dvärgväxande, förädlad av Mr Brian West i England