Seaview Star

Miniatyr, trefärgade blad och stjärnpelargon förädlad av Mr Brian West, England