Mums mums

Zonalpelargon förädlad av Emma Maria Larsen ca.2010. Korsning mellan Milden X Rookley