Mrs Cannell

Dvärgpelargon förädlad av Cannell 1898