Millfield Rival

Zonalpelargon förädlad av Pfitzer 1898