Jip’s Eleanor Renton

Äggskalsblommande dvärgpelargon
Förädlare Mr Tony Burgess, England