Jane Eyre

Miniatyrpelargon förädlad av Rev. Stanley Stringer 1968. Korsning mellan Grace Well X Orion