Asarnas Tyr

Zonalpelargon
Förädlare: Brian West / Lotta Lundberg