Mrs GH Smith

Änglapelargon förädlad av Mr langley Smith i England ca.1940