Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016

 

Verksamhetsplan för Mälardalens Pelargon Vänner 2016

 

  1. Målet för föreningen är att under 2016 bli 100 medlemmar. Vi vill också sprida så mycket kunskap om pelargoner som möjligt vilket därmed innebär fler intresserade. För att göra detta kommer vi att fortsätta medverka när olika handelsträdgårdar el. dyl. har speciellt arrangerade pelargon utställningar. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Vallby Friluftsmuseum, samt ha vår numera årliga utställning.
  2. Under året kommer vi att ha många planerade träffar och utflykter. Vi kommer även att ha en resa, eftersom de vi arrangerat under tidigare år var så lyckade. Under hösten kommer vi även att ha olika föredragshållare i lokalen. Vi har förhoppningar om att mer information om pelargoner i form av artiklar skrivna av medlemmarna skall inkomma till medlemssidan.

Vi uppmanar därför alla medlemmar att komma med bidrag!
Innehållet i artiklarna kan vara allt ifrån förädlar artiklar till bilder med text från en utflykt med någon form av pelargon innehåll.

  1. Föreningens ekonomiska mål är att dels få fler medlemmar. Samt att fortsätta med försäljningen av våra fina reklamprodukter. De fina medlemsfoldrar som vi har kommer under året att användas och spridas.
  2. Vi kommer att fortsätta att jobba med bildgalleriet och hemsidan under året, för att hela tiden utveckla den på ett positivt sätt som ska tilltala alla intresserade.