Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse Mälardalens Pelargon Vänner 2015

 

Styrelsen har under året bestått av:

Emma Larsen ordförande, Carl-Erik Fredman vice ordförande, Anna Gustafson sekreterare, Gunilla Stenvall kassör, ledamot Maria Brolèn samt Lena Roxell och Helen Jansson som suppleanter. Mats Jonsson har fungerat som föreningens webmaster. Petra Jonsson och Anders Källman har arbetat i valberedningen.

Gunilla Schill är och har under året fungerat som föreningens revisor, Gunilla har under året varit styrelsen behjälplig på samtliga styrelsemöten. Styrelsen har under året haft två protokollförda styrelsemöten.

Under året har vi haft 5 träffar i lokalen. Föreläsare i lokalen har bl.a. varit: Jon och Ingegerd Kilarne-Holm och Emma Larsen.

Vi har också haft träffar hemma hos flera av våra medlemmar under året, stort TACK till er också för att ni ställt upp och arrangerat!

Föreningen representerades av Emma Larsen och Anna Gustafson under Prästgårdens Trädgårds pelargondagar i april. Det värvades medlemmar samt informerades om pelargoner med mycket positivt resultat.

I juni så genomfördes den årliga plant och sticklings bytardagen i Bockhammar. Vi sålde sticklingar/plantor och hade en väldigt lyckad dag!

I augusti så hade vi vår numera årliga pelargonutställning på och i samarbete med Vallby frilufts museum, det kom väldigt mycket besökare och många nya medlemmar värvades till föreningen.

Ett stort tack till alla medlemmar som lade ner mycket tid och jobb och gemensamt gjorde denna helg till en fantastisk upplevelse för alla som besökte utställningen!