Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse Mälardalens Pelargon Vänner 2011

Styrelsen har under året bestått av:
Emma Larsen ordförande, Carl-Erik Fredman vice ordförande, Anna Gustafson sekreterare, Gunilla Stenvall kassör, Helen Jansson webmaster samt Maria Brolèn som suppleant. Lena Roxell har arbetat i valberedningen.
Gunilla Schill är och har under året fungerat som föreningens revisor, Gunilla har under året varit styrelsen behjälplig på samtliga styrelsemöten. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten.
Under året har vi haft 5 träffar i lokalen. Föreläsare i lokalen har bl a varit: Mats Asplund, Monica Borgh Olsson och Emma Larsen.
Vi har också haft träffar hemma hos flera av våra medlemmar under året, stort TACK till er också för att ni ställt upp och arrangerat! I mars så representerade Emma Larsen och Gunilla Schill föreningen under Blomsterlandets Pelargondag, vilket resulterade i flera nya medlemmar och bra reklam för föreningen.
Likaså representerade Emma och Anna Gustavsson föreningen under Prästgårdens Trädgårds pelargondagar i april även där med mycket positivt resultat.

På Bondens marknad på Stora torget i Västerås fanns vi också på plats under en mycket blåsig lördag i maj. Vi sålde sticklingar/plantor och värvade medlemmar samt informerade en hel del om pelargoner. En väldigt lyckad dag som därför kommer att genomföras kommande år igen!

I slutet av februari var vi 18 medlemmar som packade in oss i flera bilar för en gemensam dagsresa till Sune och Era Garden, vi hade en underbar dag tillsammans! I juni månad genomfördes också en pelargonresa till Småland/Skåne, då flera pelargonsamlare, samt olika växtförsäljnings ställen besöktes. Resan var mycket uppskattat av dem som deltog.

Under 2011 har våra sponsorer bestått av: Kafè Bockhammar, Sutarve Handelsträdgård, Prästgårdens Trädgård, Västerås Tidning och Flädergårdens Pelargoner. Vi tackar er för ert stöd!
Föreningens medlemmar var vid årsskiftet 87 till antalet.
ETT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMAR SOM BIDRAGIT UNDER ÅRET!!

Vid pennan

Emma Larsen                                                                                Ordförande